9-9-2021

Geen / Nul participatie bij dreigende hoogbouw Driftweg !

De Stichting Naarder Eng is tegen de hoogbouw, circa 30 tot 45 meter, aan de Driftweg / De Kuil in het natuurgebied Naarder Eng en verbaast zich over de rol van de gemeente Gooise Meren in dit dossier.p>

Als belanghebbende hebben wij met verbazing kennis genomen van de antwoorden van het College van B en W van de Gemeente Gooise Meren op de vragen gesteld door de heer Jelmer Kruijt van het Gooisch Democratisch Platform. In de beantwoording van de vragen geeft de gemeente aan “in contact te staan” met de Stichting Naarder Eng.

Wij hebben de gemeente, sinds augustus vorig jaar, regelmatig schriftelijk over dit onderwerp benaderd. Het enige “contact” tussen de stichting en de gemeente heeft tot op heden bestaan uit: het aanbieden van een petitie, ontvangstbevestigingen van door ons aan de gemeente toegezonden brieven en met enige regelmaat telefonisch contact met een ambtenaar voor een 'status update' van de aanvragen.

Op geen enkel moment in de afgelopen 12 maanden hebben de gemeente en / of de ontwikkelaar ons benaderd voor een inhoudelijk gesprek. Van enige vorm van participatie van omwonenden is in dit dossier dan ook geen enkele sprake! Dit is in flagrante tegenspraak met de burger participatie visie van de gemeente: "Gooise Meren is een open en transparante gemeente waarbij vertrouwen het uitgangspunt vormt. De gemeente deelt informatie volledig en in begrijpelijke taal, via verschillende media, zodat iedereen weet wat er speelt. De gemeente is toegankelijk voor jong en oud en staat open voor vragen, kritiek, suggesties en nieuwe ideeën.”

In het bestemmingsplan is de voorgestelde bouwlocatie aangemerkt als “bosgebied”. Daarnaast is het een NNN natuurgebied. Volgens het bestemmingsplan en de toelichting van het plan, kan er een huis met anderhalve bouwlaag en een kap gebouwd worden. Dus geen hoogbouw die ruim boven de omringende bomen uitsteekt! De aangevraagde toegangsweg is naar onze mening ook strijdig met het bestemmingsplan.

Wij vragen ons af waarom de gemeente zo lang draalt met een afwijzing. Het totale gebrek aan transparantie en participatie doen het ergste vrezen. Wij roepen iedereen - raadsfracties, partijen en andere belanghebbenden - op om een duidelijk tegengeluid te laten horen. Alle politieke partijen hebben nu vergaderingen om verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar vast te stellen. Wij vragen aan leden van politieke partijen: Ga er heen en zeg nee tegen de hoogbouw aan de Driftweg!

Voor meer informatie: woordvoering Victor Nijenhuis 06 4147 3119.
Persbericht 9-9-2021.