Stop hoogbouw in "de kuil" aan de Driftweg!

Als Actie Comité hebben wij in augustus 2020 al een door bijna 4000 mensen ondertekende petitie aangeboden aan B&W Gooise Meren met een dringende oproep geen vergunning voor hoogbouw te verlenen. Uit het Actie Comité is de Stichting Naarder Eng tot stand gekomen. Wij houden vast aan de intentie van het bestemmingsplan, en dat is de bouw van een landhuis op die plek. Voor meer informatie over het proces, ons contact met de politiek en de gemeente Gooise Meren en eerdere nieuwsbrieven, Wij worden bijgestaan door een advocaat en zodra de gemeente Gooise Meren een besluit neemt in het voordeel van hoogbouw (te verwachten in januari 2022) zullen wij juridische stappen nemen. Daarvoor kunnen wij iedere steun gebruiken

Laten we dit uitzicht zo houden!

Welkom bij de Stichting Naardereng

Als stichting zijn we actief in de gemeentes Gooise Meren en Huizen, in het natuurgebied de Naarder Eng. Een prachtig stukje Gooi dat ligt aan de “gooikust” tussen de A1 (west) en de haven van Huizen (oost).

De nieuwsbrief heeft haar werk goed gedaan. We hebben veel geld van belangehebbenden ontvangen zodat we eventuele bebouwing tot het bittere eind kunnen aanvechten! Onze dank is groot!

Geef je op voor onze nieuwsbrief

Doelen

Onze stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van bewoners en andere belanghebbenden bij het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurgebied. Hieronder vallen onder andere:

 • de cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarden;
 • het milieu en de menselijke gezondheid waaronder ook wordt verstaan geluids- en verkeersoverlast;
 • de flora en fauna;
 • een goede transparante, voor dit gebied geëigende ruimtelijke ordening en handhaving daarvan.
 • Activiteiten

  De activiteiten van de stichting omvatten onder andere:

 • het geven van voorlichting over onderwerpen die in de buurt en bij betrokkenen leven, dit doen we middels deze website en contact met belanghebbende (incl. Gemeenten, GNR en ander belangen stichtingen en verenigingen);
 • een forum te bieden waar belanghebbenden met elkaar plannen maken om de leefbaarheid en natuurwaarden van het gebied te behouden en te bevorderen, onder andere middels het sturen van nieuwsbrieven, u kunt zich hiervoor aanmelden op .
 • overleg te voeren met de gemeentes en andere partijen die invloed kunnen hebben op ontwikkelingen, die het gebied aangaan en/of het belang van de belanghebbenden daarvan raken, een voorbeeld daarvan zijn onze activiteiten aangaande de bouwplannen aan de Driftweg;
 • contacten te onderhouden met personen en organisaties die de bescherming van de Naarder Eng
 • Steun Ons!

  Als stichting maken wij kosten voor onder andere onderzoek en juridisch advies.
  De stichting heeft geen betaalde medewerkers en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
  Alle ontvangen donaties komen ten volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.
  U kunt doneren door geld te storten op NL 31 INGB 0008 3980 13 t.n.v. stichting Naarder Eng
  Hartelijk Dank !