Bouwplannen aan de Driftweg

Aan de Driftweg in Huizen ligt – op het grondgebied van de gemeente Gooise Meren – het terrein “de kuil”, een oorspronkelijke zandafgraving welke is getransformeerd tot een natuurgebied. Het terrein heeft een NNN (Natuurnetwerk Nederland) status.

In de zomer van 2020 is bekend geworden dat een project ontwikkelaar het terrein wil gebruiken om een “hoogbouw” met appartementen te realiseren. Als Stichting Naarder Eng zijn wij tegen grootschalige en hoge bebouwing van de kuil en willen graag dat de natuurwaarden van het gebied behouden blijven.

De Vereniging Vrienden van het Gooi heeft in September 2020 een mooi overzicht gemaakt over de historie van het gebied en wat er naar hun mening ten aanzien van bebouwing mogelijk is.

Recent heeft de Stichting Naarder Eng in een interview met het Reformatorisch Dagblad nogmaals duidelijk gemaakt welke bezwaren er tegen de plannen voor hoogbouw zijn. Ook het Naarder Nieuws publiceert regelmatig over de stand van zaken.

De noodzaak van adequaat natuuronderzoek naar beschermde soorten in de Kuil

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van een appartementencomplex en de aanleg van een toegangsweg in de Kuil mag alleen worden verleend als er gericht onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van de bouw op beschermde soorten. In de Kuil komende meerdere beschermde soorten voor, waaronder verschillende soorten vleermuizen.

In een brief aan de Gemeente Gooise Meren heeft de Stichting Naarder Eng er op gewezen dat het bestaande natuuronderzoek van de ontwikkelaar onvoldoende is en dat zowel de ontwikkelaar als de Gemeente Gooise Meren de verantwoordelijkheid hebben om dit onderzoek uit te voeren voordat een omgevingsvergunning verleend kan worden.

Wij hebben van de Gemeente hierop nog geen reactie ontvangen.

Een gebrek aan participatie

De Gemeente Gooise Meren heeft burgerparticipatie hoog in haar vaandel staan. Echter, ten aanzien van de bouwplannen aan de Driftweg merken betrokkenen daar praktisch niets van. De Stichting Naarder Eng heeft de gemeente hier in een brief op 4 december nogmaals op gewezen.

 • Brief aan leden van de Raad van de gemeente Gooise Meren (december 2020)
 • de Pagode

  Het laatste plan

  Sinds 28 juli 2020 is bekend de eigenaar van het perceel aan de Driftweg te Naarden bezig met het indienen van bouwplannen ten behoeve van een enorm appartementencomplex. Het laatste plan, 'de pagode', zou 12 tot 22 meter meter boven de bomenrij uitsteken en het uitzicht voorgoed veranderen. Daarnaast zal het bouwproces, het gebouw zelf én en de aanwezigheid van zoveel nieuwe bewoners het natuurgebied en alle aanwezige dieren ernstig verstoren. Vanaf publcatie van de eerste plannen hebben wij, omwonenden, ons, verzet tegen deze plannen voor hoogbouw.

  de Tribune

  Het derde plan

  Het meest recente plan betreft een “tribune” met een hoogte van 43 meter. Hieronder vindt u een impressie van het voorgestelde gebouw en een weergave van de hoogte ten opzichten van de bomenrij welke het perceel begrenst. Dit voorstel heeft een hogere bouwhoogte dan de toren van de Hervormde kerk in het nabijgelegen centrum van Huizen.

  Het spreekt voor zich dat de Stichting Naarder Eng dit geen goede bouwkundige invulling van het bestemmingsplan vindt. Wij hebben de gemeente daarvan op de hoogte gesteld in de onderstaande correspondentie. Tevens vindt u hieronder een artikel uit het Naarder Nieuws met de beschrijving van de Tribune.

  Voor zover wij begrijpen zijn ontwikkelaar en Gemeente over dit voorstel nog steeds in overleg en is een volledige bouwaanvraag nog niet ingeleverd.

  12 appartementen

  Het tweede plan

  In dit - onvolledige en door de Gemeenten niet in behandeling genomen - plan stelde de ontwikkelaar een iets lager gebouw voor. In November heeft de Stichting Naarder Eng hierover formeel zowel de Gemeente Gooise Meren als de Provincie Noord Holland benaderd.

  De woontoren

  Het eerste plan

  De buurt werd in juli / augustus overvallen door de aankondiging van dit plan in de Staats Courant. Een buurt comité heeft hier direct tegen geageerd, middels een petitie die meer door meer dan 4000 mensen is ondertekend.

  Het plan voor de woontoren is inmiddels door de ontwikkelaar ingetrokken en vervangen door plan 3 – de Tribune.