Als stichting zijn we actief in de gemeentes Gooise Meren en Huizen, in het natuurgebied de Naarder Eng. Een prachtig stukje Gooi dat ligt aan de “gooikust” tussen de A1 (west) en de haven van Huizen (oost).

De nieuwsbrief heeft haar werk goed gedaan. We hebben veel geld van belangehebbenden ontvangen zodat we eventuele bebouwing tot het bittere eind kunnen aanvechten! Onze dank is groot!

Geef je op voor de nieuwsbrief en krijg automatisch bericht bij ontwikkelingen.

Doelen

Onze stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van bewoners en andere belanghebbenden bij het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurgebied. Hieronder vallen onder andere:

 • de cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarden;
 • het milieu en de menselijke gezondheid waaronder ook wordt verstaan geluids- en verkeersoverlast;
 • de flora en fauna;
 • een goede transparante, voor dit gebied geëigende ruimtelijke ordening en handhaving daarvan.
 • Activiteiten

  De activiteiten van de stichting omvatten onder andere:

 • het geven van voorlichting over onderwerpen die in de buurt en bij betrokkenen leven, dit doen we middels deze website en contact met belanghebbende (incl. Gemeenten, GNR en ander belangen stichtingen en verenigingen);
 • een forum te bieden waar belanghebbenden met elkaar plannen maken om de leefbaarheid en natuurwaarden van het gebied te behouden en te bevorderen, onder andere middels het sturen van nieuwsbrieven, u kunt zich hiervoor aanmelden op .
 • overleg te voeren met de gemeentes en andere partijen die invloed kunnen hebben op ontwikkelingen, die het gebied aangaan en/of het belang van de belanghebbenden daarvan raken, een voorbeeld daarvan zijn onze activiteiten aangaande de bouwplannen aan de Driftweg;
 • contacten te onderhouden met personen en organisaties die de bescherming van de Naarder Eng
 • Steun Ons!

  Als stichting maken wij kosten voor onder andere onderzoek en juridisch advies.
  De stichting heeft geen betaalde medewerkers en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
  Alle ontvangen donaties komen ten volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.
  U kunt doneren door geld te storten op NL 31 INGB 0008 3980 13 t.n.v. stichting Naarder Eng
  Hartelijk Dank !